Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Tím dizajnérov z Fakulty architektúry spolupracoval s viacerými 
organizáciami, centrami a edukačnými zariadeniami pre autistov pod vedením 
Nadácie PoNtis na vývoji aplikácie pre deti s autizmom, ktorá im pomôže 
orientovať sa v aktivitách ich denného a týždenného harmonogramu a tiež im 
umožní efektívnejšie komunikovať s okolím. 

Dizajnéri navrhli pre túto aplikáciu systém pre tvorbu ikonografickej 
komunikácie. Vďaka tomu sa môže aplikácia neustále vyvíjať a dizajnéri môžu 
pokračovať v rozširovaní databázy obrázkov a tým zlepšovať možnosti 
komunikácie detí s autizmom. 

zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. - pedagóg FA 
Tím: Bc. Dominika Berkiová - študentka FA 
        Bc. Eva Hudákovဓ - študentka FA 
        Bc. Barbora Rutovဓ - študentka FA 
        Mgr. art. Eva Kubáňová, ArtD.€“ - grafická dizajnérka, Centrum kreatívneho myslenia, o.z. 

Projekt prostredníctvom nadácie PoNtis podporuje spoločnosť Lenovo, ktorá 
predstavila svoju víziu aplikácie na 8. fóre o firemnej filantropii.

pontis1
pontis2