Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V roku 2018 si pripomíname stopäťdesiate výročie narodenia Dušana Jurkoviča, významnej osobnosti československej architektúry prvej polovice 20. storočia. Jurkovič bol najvýznamnejším architektom v slovenskej histórii. V roku 1947 sa stal ako prvý architekt národným umelcom. Dielo a život Dušana Jurkoviča sú dobre zmapované, ale napríklad posledné obdobie jeho života a tvorby späté so Západo-slovenskými elektrárňami a ďalšie aktivity na Slovensku si zaslúžia podrobnejšie pripomenutie. 

Súčasťou pripomenutia si osobnosti Dušana Jurkoviča je aj výstava časti jeho prác. Cieľom je predstaviť Jurkoviča nielen ako básnika dreva, autora mnohých pamätníkov, verejných budov, ale aj ako majstra tehly a keramického obkladu. V záverečnej etape tvorby sa Jurkovič venoval najmä drobnej industriálnej architektúre s vyvrcholením v budove Turbocentrály na Čulenovej ulici v Bratislave. Prezentovaný súbor tvorí vyvážený celok, ktorý vhodne dopĺňa výnimočnosť odkazu tohto architekta. Termín kolokvia: 16.októbra 2018 od 13.00 hod.
Miesto: Sieň Dušana Jurkoviča, budova SAS, Bratislava

Príspevky a témy:          
doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc. – Dielo a osobnosť architekta D. Jurkoviča
Mgr. Martina Orosová, PhD. – Dušan Jurkovič ako vládny komisár pre ochranu pamiatok na Slovensku
Ing. arch. Peter Žalman, CSc. – Architekt Dušan Jurkovič, známy a neznámy
Ing. Ľubomír Fekiač – Tvorba D. Jurkoviča vo Zvolene, obytné domy
Mgr. Petra Kalová – Práce D. Jurkoviča pre ZSE v Bratislavskom a Trnavskom kraji   
Ing. arch. Martin Paško – Jurkovičova Tepláreň - návrh revitalizácie
Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD. – Obnova fasády Teplárne Čulenova v BA

Kurátori výstavy: Ing. arch. Peter Žalman, CSc., Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Spolupráca: Ing. arch. Ing. Martin Dubiny, Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.