Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 15.03.2018 bude otvorenie výstavy E. Antal, E. Antalová v Galerii Závodný v Mikulove. Výstava je zameraná na výber z tvorby umelcov a potrvá do 28.04.2018. Kurátorkou výstavy je Vladimíra Brucháčková Závodná.

Prof. Eduard Antal sa narodil 18.mája 1929 vo Vidinej pri Lučenci. V rokoch 1949-53 študoval na Pedagogickej fakulte SU v Bratislave. Po ukončení štúdia v roku 1953 nastúpil na Fakultu architektúry SVŠT v Bratislave na Katedru výtvarných disciplín, kde učil kresliť celé generácie architektov. V roku 1978 bol menovaný za docenta pre predmet kreslenia a v roku 1988 za profesora pre odbor výtvarné umenie - maliarstvo. Od roku 1998 až do odchodu do dôchodku pôsobil na Katedre priemyselného dizajnu. Tvoril v oblasti komornej maľby, grafiky a výtvarného dotvárania architektúry. Zomrel 21.11.2011.