Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Milé kolegyne a milí kolegovia, Edičná rada FA STU bude zasadať  30. marca  2017 o 11:00 hod.

Poznáte ten moment, keď v rukách držíte novú knihu a listujete v nej? 
Štruktúra papiera, vôňa tlače, lepidla, dizajn a farebnosť obálky...
A keď sa potom ponoríte do jej obsahu, kniha vždy niečo nové poskytne a sprostredkuje. Aj vaše publikácie môžu byť dobré a krásne pre našu obec, kolegov, študentov aj iných ľudí, čo ich architektúra oslovuje a zaujíma!

Ak teda finišujete na textoch a publikáciách alebo máte pripravené rukopisy pre tento účel a chceli by ste ich vydať prostredníctvom  Vydavateľstva Spektrum STU, ste vítaní!

Materiály potrebné pre posúdenie Edičnou radou FA STU:

  • edičný návrh (tlačivo na stiahnutie je uverejnené na fakultnom webe) ;
  • rukopis (CD, vytlačený elaborát - nemusí ísť o graficky spracované dielo s finálnym layoutom, stačí text a fotky, obrázky, grafy, tabuľky);
  • pri monografii navrhnite do edičného návrhu mená dvoch (troch) recenzentov (k nim sa ER kladne vyjadrí alebo odporučí iných);
  • pri skriptách a vysokoškolskej učebnici treba vyjadrenie garanta/-ov študijného/-ých  programov (tlačivo na stiahnutie je uvedené na fakultnom webe

Dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie požadovaných materiálov najneskôr do 24. marca 2017 na adresu dorotjakova@fa.stuba.sk .

Tešíme sa na všetky zaujímavo spracované témy a nové tituly!