Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fórum miest a jury Europan sa uskutoční v Bratislave v dňoch 6. a 7. novembra 2015 na Fakulte architektúry STU v Bratislave. V rámci fóra sa stretnú zástupcovia niekoľkých desiatok európskych miest, urbanisti, architekti a teoretici. Jednou z hlavných súčastí programu bratislavského stretnutia je záverečné zasadnutie jury medzinárodných súťaží pre mladých architektov Europan 13. Poroty budú posudzovať návrhy, ktoré už prešli hodnotením v národných kolách súťaže a postúpili do finále, kde sa bude rozhodovať o výbere laureátov a o udelení cien a odmien. Fórum miest bude pracovným neverejným podujatím, pričom pre odbornú a laickú verejnosť bude prístupná výstava súťažných návrhov, ktorá bude inštalovaná vo vstupnom vestibule Fakulty architektúry STU v Bratislave na Námestí slobody 19.

Pre účastníkov bratislavského kolokvia je pripravená séria prednášok a debát, expozícia, workshop a obhliadka realizovaných víťazných návrhov z predchádzajúcich ročníkov súťaže Europan vo Viedni, ktorá sa pripravuje v spolupráci s kolegami zo sekretariátu Europan Österreich. Zástupcovia národných sekretariátov budú na konferencii debatovať aj o výbere tém pre ďalší ročník tejto medzinárodnej súťaže.

Organizátormi podujatia sú Europan Europe, Fakulta architektúry STU a Ateliér BKU (Tlačová správa).

EUROPAN

English:
The Forum of cities and juries Europan will be held in Bratislava on 6-7.11.2015 at the Faculty of Architecture STU. The Forum will create a space for meeting of representatives of several tens of european cities, architects and theoreticians and will include the final session of the juries of international competitions for young architects Europan 13. During the forum will be held several lectures, debates, exhibition of competition entries, workshop and inspection of the implemented winning designs in Vienna - in collaboration with our austrian colleagues from Europan A. The Conference will open the debate on selection of topics for the future international competition.