Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dovoľujeme si pozvať všetkých stredoškolákov a záujemcov o štúdium architektúry a dizajnu na FA OPEN 18, ktoré sa uskutoční  dňa 14. júna 2018 od 13:00 hod. v priestoroch Fakulty architektúry STU na Nám. slobody 19 v Bratislave.

V tom čase budete mať možnosť počuť názor na vaše práce, porozprávať sa opriebehu štúdia na našej fakulte, Erasmus-ových pobytoch našich študentov, možnostiach prípravy na prijímacie konanie a pod. Využite stretnutie so študentmi a pedagógmi, ktorí vám porozprávajú viac o štúdiu architektúry a predstavia semestrálne ateliérové a zápočtové zadania.

PROGRAM

- 13:00 - 17:00 hod. FA OPEN 18
   konzultácie domácich prác a možnosti štúdia na Fakulte architektúry STU

- 17:00 - 22:00 hod. Noc Architektúry v spolupráci so združením Archtung
   oslava konca akademického roka s vyhlásením najlepšej študentskej práce a s prednáškami významných osobností architektúry


Noc architektúry organizovaná občianskym združením Archtung v spolupráci s Fakultou architektúry STU v Bratislave a finančnou podporou grantu FPU.