Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Aj tohto roku môžete podporiť architektonické školstvo poukázaním 2% z daní pre Fond architekta Emila Belluša, n.f. - podrobnosti sú uvedené nižšie vo výzve Doc.Ing.arch. Pavla Gregora, PhD., prodekana pre rozvoj a ľudské zdroje FA STU a správcu Fondu architekta E. Belluša (bola rozosielaná e-mailom, prepáčte preto chýbajúcu diakritiku).

Fond architekta Emila Belluša, n.f. – výzva

Vazeny pan/pani,

Fakulta architektury STU sa aktivne zasluzila o zalozenie Fondu architekta Emila Bellusa, n.f., ktoreho cielom je zdruzovanie financnych prostriedkov na podporu architektonickeho skolstva a to najma na:

  • modernizaciu systemov architektonickeho vzdelavania (napr. budovanie pocitacovych ucebni, inovacia didaktickej techniky)
  • rozvoj a kontakty s vysokymi skolami architektonickeho zamerania zo zahranicia, zapajanie sa do medzinarodnych programov,
  • vydavanie technickej literatury, ucebnic a modernizaciu ucebnych pomocok,
  • zabezpecovanie odmien a cien za architektonicke, technicke, vedecke diela, hodnotne rukopisy a prednasky,
  • podporu rozvojovych projektov architektonickeho skolstva,
  • podporu pri organizovani seminarov, konferencii
  • podporu talentovanych studentov a mladych pedagogov v ucasti na domacich a zahranicnych sutaziach.

Fond architekta E. Bellusa, n.f. je zaregistrovany v zmysle §50 a §52 odst. 26 Zakona c.595/2003 Z.z. o dani z prijmov ako neziskova institucia, ktora moze byt prijimatelom 2% zaplatenej dane z prijmu.

Obraciame sa na Vas s vyzvou, aby ste o uvedenej moznosti informovali svojich pracovnikov.

V prilohe Vam  prikladame vzory tlaciv pre fyzicke osoby za ktore danove priznanie odovzdava zamestnavatel, ktore je potrebne odovzdat pre poukazanie sumy zodpovedajucej 2% zaplatenej dane.
Vyplnene tlaciva sa podavaju tymto sposobom:
a) pracovnici, ktorym zamestnavatel vykona rocne zuctovanie preddavkov na dan z prijmov zo zavislej cinnosti za rok 2005, poda vyplnene tlaciva v mzdovej uctarni FA do 15.4.2006;
b) pracovnici, ktori si sami podavaju danove priznanie za rok 2005, vyplnia danove priznanie v oddieli XII danoveho priznania.

Zaroven Vam zasielame vzor tlaciva pre poukazanie 2% dane pre pravnicke osoby, pre pripad, ze Vy osobne alebo Vasi pracovnici by chceli vyuzit osobne kontakty s firmami, s ktorymi mate spolupracu, na poziadanie o poukazanie 2% dane pre Fond architekta E. Bellusa, n.f.

Pevne verim, ze popri aktivitach, ktore v tomto smere vyvija vedenie Fakulty architektury STU, aj Vase pracovisko prispeje k rozvoju mozností vyuzivania Fondu architekta E. Bellusa, n.f. pre podporu horeuvedenych cielov.

S pozdravom

Doc.Ing.arch. Pavel Gregor, PhD.