Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 08.12.2017 o 13.00 hod., v seminárnej miestnosti  č. 117,  Fakulty architektúry  STU v Bratislave, Nám. Slobody 19 sa uskutoční  verejná habilitačná prednáška Ing. Petra Olaha, ArtD., pracovníka Ústavu  dizajnu FA STU na tému:  Znovuzrodená tradícia sklárskeho umenia  a následne obhajoba habilitačnej práce: Dizajnérske procesy používané v automobilovom priemysle.