Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekanka Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 14.9.2011 o 13.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční verejná habilitačná prednáška pracovníka Západočeskej univerzity v Plzni akad. soch. Františka Pelikána na tému: „Vývoj technologických procesů tvorby designu – využití vlastních zkušeností při výuce průmyslového designu“ a následne obhajoba habilitačnej práce: „Průmyslový design v kontextu vývoje lokomotiv“.