Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekanka Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 10.02.2015 o 10.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční verejná habilitačná prednáška pracovníka Mendelovej univerzity v Brne Ing. arch. Borisa Hálu, Ph.D. na tému: Sakrální interiér a jeho pojetí v díle Le Corbussiera a následne obhajoba habilitačnej práce: Design nábytku a jeho interdisciplinární vazby.