Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Ústav dejín a teórie architektúry a obnov pamiatok FA STU a jej Vzdelávacie a vedeckovýskumné centrum v Banskej Štiavnici Vás pozýva na týždňový multidisciplinárny workshop "Jesenná univerzita architektúry 2017", ktorý bude tento rok venovaný ľudovej architektúre v okolí Banskej Štiavnice; jej spoznávaniu, dokumentovaniu a štúdiu tradičných technológií. Workshop sa uskutoční v termíne od 10. -- 17. septembra 2017.
Podujatie bude ukončené výstavou výsledkov z workhopu, ktorá je plánovaná na nedeľu 17. septembra 2017.
Počet účastníkov je limitovaný.
Ubytovanie je zabezpečené v zariadení detašovaného pracoviska FA STU v Banskej Štiavnici, radničné nám. 2.


Prihlasovať sa môžete zaslaním priloženej PRIHLÁŠKY na adresu:
Katarína Vošková, Ing. arch. PhD.
katkavoska@yahoo.com