Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

20.-21. listopadu 2014 proběhne na půdě Fakulty architektury ČVUT v Praze mezinárodní vědecko-výzkumná konference studentů doktorských programů Architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru. Konferenci pořádá FA ČVUT v Praze ve spolupráci s FA VUT v Brně a FA STU v Bratislavě.

Dvoudenní konference, kterou každoročně hostí jedna z pořadatelských institucí, je zaměřena na nové vědecké poznatky v architektuře a urbanismu a je určena studentům doktorských programů. Konference je tematicky zaměřena na problematiku posledních 25 let vývoje architektury a urbanismu ve středoevropském prostoru. Cílem konference je rozvinout spolupráci mezi jednotlivci a pracovišti zabývajícími se výzkumem otázek, se kterými se potýká architektura a urbanismus především středoevropských zemí. Konference umožní porovnání a odborné recenzní zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského, event. magisterského stupně studia na FA ČVUT, FSv ČVUT, FA VUT Brno, FA STU Bratislava a dalších středoevropských fakult se zvláštním důrazem na výměny zkušeností a navázání spolupráce mezi studenty, pracujícími na podobných tématech výzkumu napříč ústavy a fakultami. Konference navazuje na cyklicky pořádané mezinárodní konference doktorandů, které proběhly v Praze 2011, Bratislavě 2012 a Brně 2013, přičemž má ambice rozšířit tyto konference na středoevropský prostor.

První den konference bude věnován jednotlivým blokům prezentací, během nichž vystoupí celkem 18 účastníků z České republiky, Slovenska a Polska. Jejich příspěvky jsou rozděleny do čtyř tematických okruhů: Udržitelný rozvoj, Kvalita bydlení, Proměna a přeměna a Chytré město. Ve vědeckém výboru konference zasedli zástupci všech pořádajících institucí: prof. Ing. arch. Matúš Dulla (FA ČVUT), DrSc., doc. Ing. arch. Irena Fialová (FA ČVUT), prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (FA STU), prof. Ing. arch. Petr Pelčák (FA VUT), Ing. arch. Mária Topolčanská, PhD. (FA STU) a prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (FA VUT).

Ve druhé dni konference proběhnou doprovodné exkurze, nejprve na revitalizovaný bastion od MCA Atelieru a posléze na Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde budou představeny a diskutovány současné urbanistické strategie a projekty aktuálně probíhající v hlavním městě.

Příspěvky přednesené na konferenci budou publikovány ve stejnojmenném sborníku a dále na webových stránkách konference kolokvium.fa.cvut.cz.

Vstup na konferenci je bezplatný a možný bez předchozí registrace.

 

Místo konání:                
Fakulta architektury ČVUT v Praze
akvárium 152-153
Thákurova 9
166 34 Praha 6 – Dejvice

Kontakt:                             
Mgr. Klára Mergerová
koordinátorka konference
kolokvium2014@fa.cvut.cz
kolovium.fa.cvut.cz

Program:

Architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru

mezinárodní konference studentů doktorského studia

čtvrtek / 20. listopadu 2014 : konference

08:30—09:00 registrace účastníků

09:00—09:10 zahájení konference

Udržitelný rozvoj

09:10—09:30 Ing. arch. Alžbeta Križánková (FA STU) ...... 40 rokov vývoja udržateľnej architektúry na Slovensku

09:30—09:50 Ing. arch. Ing. Jozef Veselský (FA STU) ...... Pohľadový betón v kontexte udržateľného rozvoja

09:50—10:10 Ing. arch. Karol Görner (FA STU) ...... Sídliská a ich udržateľnosť – hľadanie pomeru medzi intenzifikáciou a zachovaním pôvodného stavu

10:10—10:30 Ing. arch. Petronela Pagáčová (FA STU) ...... Potenciály a limity environmentálnych stratégií v historickom prostredí

10:50—11:05 přestávka na kávu

Kvalita bydlení

11:05—11:25 Ing. arch. Marta Bímová (FA VUT) ...... Specifické formy bydlení – cohousing

11:25—11:45 Ing. arch. Jana Kubcová (FA ČVUT), Ing. arch. Veronika Bešťáková ...... Perspektivy realizace cohousingu v České republice

11:45—12:05 Mgr inż. arch. Zuzanna Napieralska (PW) ...... Advanced technologies and revitalization of the single-family residential architecture

12:05—12:25 Ing. arch. Vojtěch Sigmund (FA ČVUT) ...... Sociální bydlení realizované svépomocí

12:25—12:45 Ing. Martin Šilha (FA ČVUT) ...... Možnosti využití hédonické regrese pro stanovení odpovídající hodnoty vybraných aspektů bydlení

12:45—13:45 přestávka na oběd

v prostředí městském, předměstském, příměstském a venkovském

from Polish socialism period

Proměna a přeměna

13:45—14:05 Ing. arch. Štefan Bekeš (FA STU) ...... Revitalizácia obytnej budovy Stufenhochhaus

14:05—14:25 Ing. arch. Jan Havlík (FA VUT) ...... Prostějov – město moderní architektury

14:25—14:45 Mgr. et Bc. Klára Jeništová (FF UPOL) ...... Kroměříž ve víru svobody

14:45—15:05 Ing. arch. Zuzana Ondrejková (FA STU) ...... Aktuálne trendy pri obnove hradov na území Slovenska

15:05—15:25 Ing. arch. Alexandra Škrinárová (FA STU) ...... Obnova stredovekých mestských opevnení na území Slovenska

15:25—15:45 Ing. arch. Tereza Bartošíková (FA STU) ...... Miznúci obraz industriálneho Slovenska – hlinikáreň v Žiari nad Hronom

15:45—16:00 přestávka na kávu

Chytré město

16:00—16:20 Mgr. Art. Peter Búš (FA ČVUT) ...... Emergencia v urbánnom prostredí, agentovo orientovaná simulácia rekonfigurácie prostredia

16:20—16:40 Mgr. Bc. Jindřich Felcman (FA ČVUT) ...... Dostupnost volné krajiny pro obyvatele krajských měst ČR – rozdíly mohou být zásadní

16:40—17:00 Ing. arch. Pavel Stříteský ...... miniBrownfields Brno: na hraně mezi urbánní taktikou a strategií

 17:00 zakončení konference

09:30—12:00 exkurze ...... Bastion u Božích muk (MCA Atelier)

pátek / 21. listopadu 2014 : doprovodný program pro účastníky konference

...... Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 160 00 Praha 6 — akvárium 152-153 — kolokvium.fa.cvut.cz