Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame Vás na XXVI. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Bardkontakt 2018

Téma: Cintoríny a pamätníky v kontexte života a rozvoja obcí. 

Dátum konania: 20. - 21. august 2018
Miesto konania: zasadacia sieň MsZ - MsÚ, Radničné námestie 16, Bardejov

Cieľ konferencie: Konferencia chce poskytnúť priestor na medziodborovú diskusiu – výmenu skúseností v problematike ochrany, údržby, spravovania aj perspektív uplatnenia cintorínov, pomníkov a pamätníkov v živote obcí: v kontexte zachovania miestnych tradícií, prezentácie hodnôt tohto dedičstva, ale aj možností skvalitnenia života obce či ďalšieho rozvoja miestnych komunít.  

Prihlášky na konferenciu vrátane krátkej anotácie (do 150 slov) sa zasielajú organizátorom do 30.6.2018 na mailovú adresu: bardkontakt@gmail.com

Účastnícky poplatok (vložné) na konferenciu je 25,- (obsahuje náklady na zborník, obedy a večeru na oba dni konferencie). Autori prednášaných príspevkov vložné neplatia.

Všetky aktuálne informácie a pokyny k účasti nájdete na webovej stránke konferencie: http://bardkontakt.wixsite.com/