Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan FA STU vyhlasuje začiatok prijímacieho konania

na doktorandské štúdium pre akad. rok 2020/2021

v internej a externej forme štúdia na akreditované študijné odbory:
Študijný odbor architektúra a urbanizmus

Študijný odbor dizajn

Na doktorandské štúdium v študijných programoch:

D-ARCH     architektúra, denná forma štúdia v slovenskom jazyku
D-ARCHxA architektúra, denná forma štúdia v anglickom jazyku
D-Aext        architektúra, externá forma štúdia v slovenskom jazyku
D-AextxA    architektúra, externá forma štúdia v anglickom jazyku

D-URB        urbanizmus, denná forma štúdia v slovenskom jazyku
D-URBxA    urbanizmus, denná forma štúdia v anglickom jazyku
D-Uext        urbanizmus, externá forma štúdia v slovenskom jazyku
D-UextxA    urbanizmus, externá forma štúdia v anglickom jazyku

D-DIZN       dizajn, denná forma štúdia v slovenskom jazyku

D-Dext       dizajn, externá forma štúdia v slovenskom jazyku,

 

Môžu byť prijatí len absolventi inžinierskeho a magisterského štúdia týchto a príbuzných študijných programov, ako i príbuzných programov z iných vysokých škôl.

 

Lehota na podanie prihlášok je od 1. apríla 2020 do 31. mája 2020.

Termín prijímacej skúšky je 24. jún 2020.

Termín zasadania prijímacej komisie je 29. jún 2020.

Bližšie informácie tu: