Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

LEVEL

Monika a Bohuš Kubinskí: "LEVEL“

Košice, august 2016

Predstavitelia strednej generácie slovenských výtvarníkov – manželia Monika a Bohuš Kubinskí pripravili ďalšie pokračovanie zo série „site specific“ inštalácií (výtvarných projektov „šitých na mieru“ konkrétnemu priestoru), pri ktorých sa ťažiskovým prvkom (umeleckou matériou) stali časti skutočného vojenského opevnenia, takzvané „kugelbunkre“. Výtvarníkom slúžia na to, aby upriamili pozornosť divákov na témy, ktoré ich skľučujú, a ktoré sa v dnešných časoch stávajú závažnými.

Ústredným motívom inštalácie "LEVEL“, ktorú Monika a Bohuš Kubinskí pripravili pre priestory Východoslovenskej galérie v Košiciach, sa stávajú rozmerné železobetónové škrupiny – guľové fragmenty autentického protidelostreleckého opevnenia z druhej svetovej vojny, ktoré autori zachránili pred nenávratnou deštrukciou a interpretovali v umeleckom formáte. Umelci rozpoznali výrazné sochárske kvality tejto utilitárnej vojenskej štruktúry aj jej interpretačné možnosti: v takzvaných „kugelbunkroch“ vidia škrupinu ochrannej mikro-architektúry ako akéhosi archetypálneho vajíčka či kokónu, ktorý sa stava „intímnym obydlím vojaka/človeka“ ale aj „nádobou jeho duše“.

Manipuláciou a vytrhnutím „kugelbunkrov“ z ich prirodzeného kontextu dosahujú autori kontrastné zvýraznenie obsahovej stránky umeleckého projektu. Daný námet už predtým použili v sugestívnych „site-specific“ inštaláciách, ktoré by bolo možné posunúť do novej roviny výkladu aj v aktuálnej zamýšľanej výstavnej koncepcii (teda akomsi pokračovaní série). V roku 2014 realizovali Monika a Bohuš Kubinskí projekt „Front Line“ v pražskej galérii DOX Centrum for Contemporary Art, pri ktorom „kugelbunkre“ vystavili v kontexte verdunského valu a tým upriamili pozornosť na fakt, že Prvá a Druhá svetová vojna boli vlastne pokračovaním toho istého príbehu – príbehu, ktorý možno preniká aj do živej súčasnosti. Na úspešnú pražskú výstavu nadviazal projekt „Depozit frontovej línie“ v galérii At Home Gallery – Synagóga Šamorín (na prelome rokov 2014/2015). Aj táto inštalácia pracovala s interkontextualitou: v priamej konfrontácii s bývalým liturgickým priestorom synagógy vzniklo silné umelecké napätie i naliehavé odvolanie sa na historickú pamäť ako východiskový kľúč k narábaniu so súčasnosťou.

Aktuálna tretia variácia projektu, ktorý umelci koncipujú pre nový priestor, pracuje takisto s výrazným prvkom intermediálnosti. Základom sa stávajú železobetónové „kugelbunkre“, ktoré však autori interpretujú aj vo virtuálnom priestore: vytvárajú ich digitálne kópie, ktoré sa vznášajú v priestore a zviditeľňujú len prostredníctvom špeciálnej aplikácie „augmented reality“ (rozšírenej reality) v prítomných tabletoch. Transparentné guľové fragmenty krúžia vo sférických formáciách, interaktívne reagujú na diváka a ponúkajú mu viaceré možnosti čítania. Predstavujú „klbká pamäti“, spomienky či duše ľudí ukrytých v železobetónových škrupinách? Alebo sú archetypálnymi sochárskymi esenciami – bunkami „genia loci“? Odhmotňujú ťaživú minulosť bunkrov aby „v odpustení“ vystúpili k nebesám?

Virtuálne a fyzicky prítomné sa v danej umeleckej inštalácii spája do jednoliateho celku. Je zviditeľnená v architektonickom poli priestorov galérie a diváka vťahuje do interaktívnych osídel tak, aby mohol vnímať nielen prirodzenú sochársku kvalitu „kugelbunkrov“, ale aj hlbší zmysel (ako naliehavý odkaz výstrahy), ukrytý v ich historickej identite.

Výstava "LEVEL“ sa uskutoční v rámci Medzinárodného festivalu súčasného umenia "BIela Noc", vo výstavnej sieni v podzemí Východoslovenskej galérie v Košiciach, v termíne od 28.9. 2016 do 29.1.2017.

Srdečne pozývame.


Projekt finančne podporil:

FPU logo