Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 27.05.2011 o 10 00 sa na FA STU v miestnosti č.322 uskutoční Medzinárodná konferencia organické modelovanie a trendy jeho vývoja. Obsahom bude práca s technológiou NURBS v kombinácii s polygonálnymi modelármi ako i procedurálne generovanie priestorových štruktúr.