Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Exkurzia Bratislava – Praha_Nové Butovice
so zastávkou busu v Brne, pre  účastníkov z VUT Brno

Termín: 22.10. 2018
_Odchod Bratislava:_7:00 hodín, parkovisko za Istropolisom,Trnavské Mýto

Program:
_Prednáška pre študentov z BA, Košíc a Brna k súťaži v Galérii Czech Photo Centre cca 11 - 11,30 hod. (podľa príchodu autobusu )
_Prednáška pre študentov z Prahy a Liberce tamtiež od 14 hodin.
_Prehliadka lokality
_Pedpokladaný odchod z Prahy v popoludňajších hodinách s návratom do BA

 

Téma
DREAM TOWER, PRAHA, NOVÉ BUTOVICE
Věžový dům jako dominanta rodícího se „uměleckého“ pěšího bulváru s kráčející sochou trifota a známou galerií CZECH PHOTO CENTRE

 

Kompletné zadanie súťaže, registračný formlár pre získanie mapových podkladov a tiež pre registráciu na exkurziu je na linku :
https://www.ytong.sk/vysokoskolska-sutaz-ytong.php

 

Podrobnejšie informácie a odpovede na prípadné otázky môžete získať u:
doc. Ing. arch. Ľubice Selcovej, PhD.
Ústav architektúry obytných budov, Fakulta architektúry STU, Bratislava

tel.: +421 2 572 764 25
e-mail: lubica.selcova@stuba.sk