Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 10. 4. 2015 odovzdal rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len "STU"), prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., dekréty mladým vedcom, ktorí uspeli v súťaži v rámci schémy Program na podporu mladých výskumníkov a získali finančné granty na riešenie vedecko-výskumných projektov.
V súlade s platnou smernicou (PhD. študenti a zamestnanci do 30 rokov) bolo podaných spolu 210 projektov, z toho v roku 2015 financovaných 111, v celkovej hodnote vyše 110 tisíc eur.

Honotiaca komisia na svojom zasadnutí schválila granty nasledovným žiadateľom z Fakulty architektúry STU v Bratislave: 

  • Ing. arch. Karol Görner (1 000 €): Možnosti intenzifikácie slovenských sídlisk
  • Ing. arch. Katarína Smatanová, MA (1 000 €): Verejné priestory v segregovaných osídleniach
  • Ing. arch. Andrej Olah (1 000 €): Flowers for Slovakia
  • Ing. arch. Alexandra Dubovcová (1 000 €): Praktický seminár pre študentov "Návrh mesta budúcnosti"
  • Ing. arch. Alžbeta Križánková (970 €): Mapovanie ekologicky motivovanej architektúry na Slovensku
  • Ing. arch. Anna Gondová (960 €): Dejiny obnovy Bratislavského hradu: komparatívna štúdia obnov Bratislavského hradu na základe archívneho a terénneho výskumu
  • Ing. arch. Eva Belláková (900 €) : Porovnávacia analýza vybraných lokalít historických železiarskych areálov v Banskobystrickom a Košickom kraji

Srdečne blahoželáme!

zdroj