Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlásila v roku 2014 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž na úpravu areálu na ulici Odborárov a Kalinčiakova v lokalite Tehelné pole. Predmetom súťaže bolo vytvorenie štúdie mestského parku s funkciami športu a rekreácie, ktorá sa stane podkladom pre projekt revitalizácie dnes nevyužívanej a zanedbanej plochy v tejto lokalite a pomôže oživiť a zatraktívniť predmetný areál a prispeje tak k vyššej kvalite prostredia a života v danej zóne. Jedná sa o nezastavanú plochu bývalého cyklistického štadióna, zbúraného pred necelými tromi rokmi, pri rekonštrukcii Zimného štadiónu Ondreja Nepelu. Vyhláseniu súťaže predchádzalo niekoľko verejných diskusií s obyvateľmi Nového Mesta.  

Na prvom mieste sa spomedzi 14 návrhov umiestnil projekt "JAMA" kolektívu autorov Martin Berežný, Katarína Boháčová a Daniel Šubín. Katarína Boháčová pôsobí na Fakulte architektúry STU v Bratislave (FA STU) ako odborná asistentka na Ústave urbanizmu a územného plánovania.
"Hlavnou myšlienkou konceptu bola snaha zachytiť tri základné fenomény v území na jednej strane dynamiku, aktivitu, pohyb na druhej strane kľud, ticho, bezpečie prelínajúce sa so živelnou prírodou. Návrh vychádza z daností územia a existujúcej topografie nadväzuje na pôvodnú stopu cyklistickej dráhy. Horná úroveň voľnočasového priestoru "JAMA" je charakteristická vyhliadkovými mólami s aktivitami, športom a urbanizovanou mestskou zeleňou. Dolná úroveň je naopak špecifická živelnou vzrastlou zeleňou, vodnou plochou - jazierkom, prírodným amfiteátrom, priestormi na oddych, sedenie a pozorovanie ľudí".

v médiách:
Športpark v Novom Meste
videokanál Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto; 27/01/2015

Na mieste cykloštadióna na Tehelnom poli vznikne športový park Jama
reality.etrend.sk; 20/01/2015

JAMA - urbanisticko-architektonická štúdia JAMA - urbanisticko-architektonická štúdia JAMA - urbanisticko-architektonická štúdia


Tretie miesto obhájil súťažný návrh autorského tímu Miriam Heinrichovej, Tamary Reháčkovej a Ivana Stankociho, z Ústavu krajinnej a záhradnej architektúry FA STU.