Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Projekt s názvom Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia
v Bratislave a Ostrihome a rovnomenná výstava ako výstup projektu vznikli na pôde Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika ako výsledok zahraničnej bilaterálnej slovensko-maďarskej spolupráce.

Projekt Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome a rovnomennú výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia (FPU č. 16-510-03829).
FPU logo

Výstava
NA SPOLOČNÝCH ZÁKLADOCH: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome

Miesto
Výstavná sieň Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola díszterme v Ostrihome, Maďarsko

Vernisáž výstavy
12. december 2016 o 17.00 hod.
Výstavu otvorí András Krizsán, DLA architekt, nositeľ Yblovej ceny, predseda Spolku maďarských architektov.
Prítomných pozdraví Etelka Romanek, primátorka mesta Ostrihom.

Výstava bude otvorená do 31. decembra 2016.

Kurátori výstavy
Jana Pohaničová & Peter Buday

Spolupráca na textoch výstavy
Szalai Béla & Istvánffy Miklós
Grafický dizajn výstavy
Braňo Gajdoš

Hlavný partner projektu
Fond na podporu umenia
Realizátori
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
Partneri a spoluorganizátori
Primaciálny a kapitulský archív, Ostrihom, Maďarsko
Mesto Ostrihom, Maďarsko
Múzeum mesta Bratislavy, Slovenská republika
TRIO Publishing, s. r. o., Bratislava, Slovenská republika
Slovensky inštitút v Budapešti, Maďarsko


Charakteristika a ciele projektu
NA SPOLOČNÝCH ZÁKLADOCH: FEIGLEROVCI A ARCHITEKTÚRA
19. STOROČIA V BRATISLAVE A OSTRIHOME
FPU č. 16-510-03829
Architektúra 19. storočia bola dlho opomínanou témou, medzinárodná spolupráca a výstavné podujatia v stredoeurópskom kultúrno-historickom priestore sa sústredili takmer výlučne na prezentáciu najvýraznejších európskych diel a ich tvorcov bez primeranej reflexie tvorby v jednotlivých regiónoch.
Územie Slovenska, v dobovom kontexte dlhého 19. storočia tvoriace  súčasť Habsburskej monarchie, resp. Rakúsko-Uhorska, predstavuje teritóriom s mimoriadne pozoruhodnou architektonickou tvorbou a bohatou škálou kozmopolitne pôsobiacich architektov a staviteľov. Preto voľba predstaviť architektúru 19. storočia i jej výnimočných tvorcov Feiglerovcov v ich hlavných pôsobiskách medzi Bratislavou a Ostrihomom nie je náhodná, ale premyslene a dôsledne hľadajúca spoločné kultúrno-historické a architektonicko-umelecké korene i spoločenské kontexty.
Prioritným zámerom projektu bolo vytvorenie a rozvinutie bilaterálnej slovensko-maďarskej spolupráce s následnou prezentáciou slovenskej kultúry v zahraničí prostredníctvom komplexnej výstavy: Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome, ktorej téma spája na platforme historiografie architektúry dve mestá na Dunaji.
Medzinárodný výstavný projekt ako výsledok systematického vedeckého bádania, bilaterálnej a multidisciplinárnej kooperácie tak významne prispeje k prehĺbeniu a šíreniu poznatkov o historickej architektúre Slovenska a jej tvorcoch v zahraničí. Kontextuálny prístup zároveň prinesie komplexný pohľad na najvýznamnejšie diela a osobnosti architektúry 19. storočia na Slovensku z pohľadu dvoch spoločensko a historicky spojených regiónov, tvoriacich neoddeliteľnú súčasť európskeho kultúrneho dedičstva.


Feiglerovci_vystava