Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V rámci Národného Štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2014/2015.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2014 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2014/2015.

Žiadosti o štipendim možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.