Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V rámci festivalu súčasného umenia a kultúry Tutti-Frutti, ktorý práve prebieha v Novej tržnici na Trnavskom mýte, máme možnosť zapojiť Fakultu architektúry prostredníctvom workshopu do zaujímavého programu, ktorý festival ponúka. Témou workshopu je participatívny proces pri navrhovaní a  realizácií vami navrhnutých mikro-projektov. Budete mať možnosť pracovať v mierke 1:1 s reálnym investorom, v tomto prípade stánkarom. Na základe komunikácie s ním by ste vytvorili návrh, ktorý by stánkarovi pomohol skvalitniť jeho prostredie, stratégiu predaja, reklamu a pod. Pracovali by ste s minimálnou finančnou dotáciou, ktorá by vás podnietila k hľadaniu kreatívnych riešení. Workshop pripravujeme v spolupráci so spoluorganizátormi festivalu, ktorí vám poskytnú úvod do problematiky tržnice a participatívneho plánovania.
Do workshopu sa môžu prihlásiť všetci študenti architektúry a dizajnu.
Maximálny počet je limitovaný na 12 účastníkov, ktorí budú pracovať v skupinách po 2-4 ľudí. Workshop bude prebiehať priamo v priestoroch tržnice, počas prevádzky a bude súčasťou programu festivalu.

Bude rozdelený na dve fázy:
1. prípravná 12.-13. jún
2. realizačná 16. – 17. jún ukončená vernisážkou návrhov a afterparty v tržnici.

Prihlasovať sa môžete do pondelka 9. júna na young.s.architekti@gmail.com.

Tlačová správa
Odkazy:
http://www.trznica.banm.sk
http://www.tuttifrutti-festival.sk

Návrh na trh - workshop Nová tržnica