Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Nová poľská architektúra je názov prednášky Andrzeja Dudu a Romana Rutkowskeho, ktorá bude na FA STU vo štvrtok 6.3.2008 o 18oo v Aule Emila Belluša.