Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame Vás na výstavu študentských ateliérových prác Ústavu urbanizmu a územného plánovania, ktoré riešili atraktívnu lokalitu v širšom centre Bratislavy -  územie Miletičova-Záhradnícka v mestskej časti  Ružinov.  Práce prinášajú ideové podnety na urbanisticko-architektonickú koncepciu využitia centrálneho priestoru dnešného trhoviska, ktoré dopĺňajú o nové kultúrno-spoločenské funkcie. Tým trhovisko v novej kvalite pretrváva ako genius loci nielen v danej štvrti, ale má potenciál stať sa celomestsky vyhľadávanou funkciou.

Vernisáž výstavy sa uskutoční  dňa 20.06.2017 o 17,00 hod. v Dome kultúry Ružinov.

Galéria študentských prác FA STU

Nová tvár „Miletičky“