Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

PhDr. Ing. Peter Sater - architektúra,  4.2.2020 o 10.30 hod.
Prípravná dokumentácia na obnovu ruiny hradu

Mgr. Michaela Kalinová - architektúra,  4.2.2020 o 12.30 hod.
Architektúra stredovekých premonštrátskych kláštorov na Slovensku