Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Mgr. art. Mária Šimková - dizajn,  11.7. 2018 o 9.00 hod.
Laboratórium ergonómie  Simulácia ako prostriedok skvalitnenia dizajnérskeho procesu

Mgr. art. Júlia Dologová - dizajn,  11.7. 2018 o 11.00 hod.
Praktický ornament v úžitkovom umení a dizajne  Výrazové manipulačné elementy a spoje aplikované na interiérových prvkoch