Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Spoločnosť Xella Slovensko, spol. s.r.o. a Xella CZ, s.r.o.

si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné odovzanie cien, odmien a cien mediálnych partnerov za 23. ročník študentskej súťaže
vypísanej na tému DOWNTOWN KERLING - multifunkčný mestký blok v Banskej Štiavnici.

Udeľovanie cien bude 18.júna 2018 o 14:00 hod. na Fakulte architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody 19, miestnosť č.06

Moderuje Pišta Vandal.
Výstava potrvá do 29.6.2018.