Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Predstavujeme Vám knihu Eastside Architecture / Súčasná architektúra na východe Slovenska a tlmočíme výzvu zostavovateľov.

Ťažiskom publikácie je výber štyroch desiatok architektonických realizácií, ktoré vznikli prevažne v prvej dekáde nového milénia. Selekcia sa neusiluje o extrakt regionálnych špecifík a nehľadá lokálne ukotvenú identitu. Hlavný obsah knihy treba vnímať ako vecný dokument o súčasnej kondícii architektúry na východe Slovenska. Široké spektrum typologických druhov, medzi nimi aj rodinné a bytové domy, knižnice, školy, sakrálne stavby, galérie, športové haly, či dokonca krajinné vyhliadky, ilustrujú veľké plnofarebné fotografie, grafická dokumentácia a piktorgami, ktoré sú vizuálnou skratkou vybraných objektov. Obrazový materiál sprevádza bilingválny text, faktografické údaje o stavbe a lokalizácia prostredníctvom piktogramu na prehľadnej mape. Nadstavbou knihy je séria voľne radených esejí od štvorice prizvaných autorov, ktorí tému východoslovenskej architektonickej produkcie reflektujú z rôznych uhľov pohľadu. Robert Špaček spochybňuje akékoľvek geografické hranice, Pavol Mészáros nastoľuje otázku, či je vôbec dôležité definovať rozdiely v architektúre medzi východom, stredom a západom Slovenska, Tomáš Bujna približuje aktuálne dianie v regióne Vysoké Tatry a Zorán Vukoszávlyev stopuje miestne architektonické tendencie v širšom stredoeurópskom kontexte.

Dnes z ESA existuje 10 výtlačkov, cieľom zostavovateľov je náklad 1000 kusov, získané dotácie však neboli postačujúce na pokrytie ich tlače.
Cez portal startovac. cz je v možné prostredníctvom zbierky podporiť vydanie tejto publikácie formou výmenného obchodu.
Potrebná suma predstavuje čiastku 4 000 € a splnenie projektu je podmienené časovým ohraničením 59 dní na dosiahnutie tohto limitu, inak nebude možné prostriedky obdržať.

Našou snahou je dostať knihu do distribučnej siete dobrých kníhkupectiev, aby si ju mohol ľahko zadovážiť každý fanúšik kvalitnej architektúry!

S poďakovaním,
team Eastside Architecture