Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prieskum ateliérových prác študentov a študentiek Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave býva očakávanou udalosťou v živote našej fakulty, ktorá oslovuje nielen odbornú ale aj laickú verejnosť. Keďže sa výučba v uplynulých mesiacoch konala prevažne vo virtuálnej forme, taká bude aj prezentácia študentských prác, ktoré počas nich vznikli. VIRTUÁLNY PRIESKUM ateliérových prác z oblasti architektúry, urbanizmu, obnovy pamiatok, dizajnu a doplnkových predmetov, ktoré boli vypracované počas ZIMNÉHO SEMESTRA akademického roka 2021/22. budú postupne zverejňované na webovej stránke FAD STU.

Týždeň plný  inšpirácií, nových pohľadov a vízii začne 7. februára 2022.Harmonogram zverejňovanie prác:

7. 2. 2022         1. ročník, študijné programy: Architektúra a urbanizmus, Dizajn
8. 2. 2022         2. ročník, študijné programy: Architektúra a urbanizmus, Dizajn
9. 2. 2022         3. ročník, študijné programy: Architektúra a urbanizmus

10. 2. 2022         VERTIKÁLNE ATELIÉRY
                              študijné programy:
                              Architektúra a Urbanizmus (4. ročník)
                              Architektúra (5., 6. ročník)
                              Urbanizmus (5., 6. ročník)
                              Dizajn (3., 4., 5., 6. ročník)

11. 2. 2022         OSTATNÉ z viacerých ročníkov a študijných programov

----------------------------

Pod heslom Žijeme virtuálne, tvoríme virtuálne, prezentujeme virtuálne sa FAD STU po prvý raz predstavila verejnosti prostredníctvom VIRTUÁLNEHO PRIESKUMU už v júni 2020, kedy prezentovala verejnosti ateliérové práce svojich študentiek a študentov vytvorených počas LETNÉHO SEMESTRA 2019/20, v tomto prezentovaní sme pokračovali aj prezentáciou ZIMNÉHO SEMESTA 2020/21, LETNÉHO SEMESTRA 2020/21.