Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Spolok architektov Slovenska a Archimera s podporou British Council vyhlasujú štvrtý ročník súťaže esejí o architektúre - Píše ti architektúra?

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je vek do 35 rokov (vrátane).
Súťažné práce je potrebné odovzdať do 22. októbra 2013.

Ďalšie informácie:

www.facebook.com/pisetiarchitektura

https://sites.google.com/site/pisetiarchitektura/

 

Anotácia k téme súťaže: POLITICKÉ, IKONICKÉ ALEBO RETRO?

Od zamatovej revolúcie v novembri roku 1989 uplynulo už takmer 24 rokov. Čas dosť dlhý na to, aby sa mnohé z predošlého režimu vytratilo. Dnešná mladá generácia už vyrastá v podmienkach, kde režim druhej polovice dvadsiateho storočia v bývalom Československu väčšinou charakterizujú už len spomienky otcov a mám. Osamelým hmotným svedkom totality však ostala súdobá architektúra, ktorá už svojou podstatou bola predurčená zotrvávať na svojom mieste dlhšie ako len jedno krátke volebné obdobie. Pre svoje staticky vytrvalé čakanie nalepila rokmi na seba meno „socialistická“, hoci možno to tak ani nechcela. Príbeh architektúry, a priori apolitického jazyka formy a spoločnosti pôsobiacej na jej pozadí.

    Architektúra vybudovaná počas éry socializmu stále tvorí častú kulisu našich životných okamihov. Panelákové sídliská, ktoré obývame; obchodné domy Prior, ktoré sa tak už dávno nevolajú; staré „kulturáky“, kde ešte stále vie byť dobrá diskotéka; pomníky, čo lákajú výhľadom alebo miestom na pivo s priateľmi; pyramída zarazená do zeme; krematórium na okraji hlavného mesta, jediná chránená pamiatka tej doby; i takmer všetko s názvom SNP... Čo pre nás teda bližšie predstavujú? Aký odkaz nám zanecháva dnešná ich podoba? Akým jazykom sa nám prihovárajú? Sme schopní túto architektúru prijať alebo zavrhnúť? Aký je názor mladých ľudí na to predošlé, ale stále prítomné?

Píše ti architektúra? /esejistická súťaž/ Píše ti architektúra? /esejistická súťaž/