Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame vás  na webináre WoS, InCites B&A, JCR v júni a v júli 2018.

  • Web of Science Core Collection (WoS) – medzinárodná citačná databáza vedeckých článkov, konferenčných príspevkov a vedeckých monografií.
  • InCites Benchmark & Analysis – analytický nástroj (vo WOS) na hodnotenie produktivity inštitúcie a porovnanie autorov v rámci odboru.
  • Journal Citation Reports – analytický nástroj (vo WOS) na hodnotenie a porovnávanie časopisov v rámci vedeckého odboru.
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – databáza vedeckých časopisov (vo WOS), ktoré nedostávajú impakt faktor, ale ich citovanosť je zarátavaná do JCR, teda prispievajú k impakt faktoru ďalších časopisov.

K účasti na webinári sa vyžaduje prihlásenie. Viac informácií nájdete v pozvánke.

Termíny webinárov:

Dátum

Čas

Produkt

Registrácia

21.6.2018

10:00

InCites B&A a Emerging Sources Citation Index

Registrácia na webinár

21.6.2018

14:00

Web of Science – Open Access publikácie

Registrácia na webinár

25.6.2018

12:00

Web of Science – Základy práce s WOS / Využite potenciál citačnej databázy

Registrácia na webinár

27.6.2018

10:00

JCR a ESI – Hodnotenie časopisov a Highly Cited publikace

Registrácia na webinár

28.6.2018

12:00

Journal Citation Index – dáta za rok 2017

Registrácia na webinár

28.6.2018

14:00

Web of Science Citation Connection

Registrácia na webinár

24.7.2018

10:00

Web of Science – Základy práce s WOS / Využite potenciál citačnej databázy

Registrácia na webinár

25.7.2018

14:00

JCR a ESI – Hodnotenie časopisov a Highly Cited publikace

Registrácia na webinár

26.7.2018

10:00

Web of Science Citation Connection

Registrácia na webinár

 

Uvedené webináre budú  prebiehať v českom jazyku. Dĺžka každého webinára je 45 – 60  minút.

Pre viac informácií k uvedeným webinárom kontaktujte Josefa Jílka (Clarivate Analytics) na adrese josef.jilek@tr.com.

Na pripojenie je potrebné PC s internetovým pripojením a funkčné audio zariadenie (slúchadlá/ reproduktory). Na spustenie webinára nie je nutné inštalovať nový program, iba povoliť aplikáciu v internetovom prehliadači. Detailný návod na pripojenie nájdete tu.

Informácie o databáze WoS nájdete na http://www.fa.stuba.sk/kniznica/platforma-wos-a-databaza-scopus

Prístup k databáze Web of Science a  k ostatným licencovaným databázam STU pre doktorandov a pracovníkov STU je možný na základe overenia IP adries počítačov alebo pomocou vzdialeného prístupu.