Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V utorok 19. februára príde do Bratislavy prezidentka medzinárodnej organizácie na ochranu pamiatok modernej architektúry DOCOMOMO International Ana Tostões. Bratislavu navštívi na pozvanie Fakulty architektúry STU v Bratislave a Slovenskej pracovnej skupiny DOCOMOMO.

Ana Tostões je prominentnou historičkou architektúry, profesorkou na Technickej univerzite v Lisabone a najvyššou medzinárodne uznávanou autoritou v oblasti dokumentácie, ochrany a obnovy pamiatok modernej architektúry. Dôvodom jej návštevy je slávnostné uvedenie monotematického čísla časopisu DOCOMOMO Journal č. 59, ktoré je venované otázkam historiografie, ochrany a obnovy modernej architektúry v krajinách strednej a východnej Európy. Číslo editorsky pripravila Henrieta Moravčíková a prispeli do neho renomovaní autori a autorky z Čiech, Maďarska, Slovinska, Srbska, Slovenska či Spojených štátov amerických.

V stredu 20. februára o 17:00 prednesie Ana Tostões na pôde Fakulty architektúry prednášku o historickom kontexte vzniku a ochrane modernej architektúry v Portugalsku. Slávnostné uvedenie časopisu sa uskutoční po prednáške o 18:00. Fakulta architektúry tak vytvára rámec a príležitosť pre jedinečné osobné stretnutie s mimoriadnou osobnosťou aktuálnej architektonickej diskusie. Nenechajte si túto príležitosť ujsť!