Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 Študenti 1.ročníka prvého i druhého stupňa štúdia budú mať prístup do AIS aź po riadnom zápise, a teda možnosť predregistrácie sa ich netýka.

Študenti 2.- 4. ročníka prvého stupňa štúdia, a študenti 2.ročníka druhého stupňa štúdia majú možnosť využiť predregistráciu predmetov na ZS a LS 2008/2009, sprístupnenú v AIS od 15.8.2008 do 5.9.2008.

 
Predregistrovať si môžete povinne voliteľné a výberové predmety podľa Vášho záujmu a  kapacitných možností jednotlivých ústavov od 15.8.2008 do 5.9.2008.

Predregistrácia Vám i pracovníčkam študijného oddelenia umožní zjednodušiť proces zápisu a prípravy vašich rozvrhov.

Bližšie pokyny k registrovaniu predmetov nájdete v AIS po prihlásení sa do systému alebo v Portále študenta v časti Registrácie/Zápisy.