Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Už po tretí rok pripravujeme živú prehliadku podujatí na rieke pre verejnosť, Slnovrat na Dunaji. Mesiac otvorených nábreží, ktoré ožijú rôznymi aktivitami, sa bude konať počas celého júna na Dunaji aj Malom Dunaji.


Ako sa môžete zapojiť

Súčasťou prehliadky sa stanete tak, že pripravíte a zrealizujete kedykoľvek medzi 1. júnom a 1. júlom 2018 podujatie pre širokú verejnosť. Prostredníctvom neho predstavíte ľudom rieku Dunaj a tiež Vaše pôsobenie na ňom. Môžete uskutočniť deň otvorených dverí, športovú, umeleckú, poznávaciu, environmentálnu či inú aktivitu, sprístupniť Vaše zázemie a previesť ním návštevníkov, alebo akékoľvek iné podujatie atraktívne pre verejnosť. Vaša aktivita sa stane súčasťou celkového programu Slnovratu na Dunaji, ktorému zabezpečíme strešnú informačnú kampaň.

 

Je na Vás, aký charakter podujatia zvolíte, stačí sa riadiť niekoľkými jednoduchými princípmi:

  • podujatie zorganizujete vo Vašej vlastnej réžii a s prevzatím zodpovednosti za jeho realizáciu
  • pri organizovaní podujatia zachováte citlivosť k prostrediu, férovosť k ostatným a dodržíte zákonné usmernenia
  • pripravíte podmienky pre bezpečnosť a spokojnosť návštevníkov
  • budete podľa Vašich možností šíriť informácie o Vašom podujatí a uvediete na svojich informačných materiáloch grafický prvok s nápisom „Hrdý účastník Slnovratu na Dunaji“ (grafické podklady dostanete od nás k dispozícii)

Dajte nám vedieť o Vašom záujme a prihláste svoje podujatie v online formulári najneskôr do 27. apríla 2018. Aj v prípade, že už máte vlastné podujatie naplánované, pridajte sa s ním k Slnovratu na Dunaji. Prejavíte tak vzťah k rieke a vôľu zdieľať jej široké a jedinečné územie.

 

Umelecké dielo

Ako prejav uznania Vašej aktivite a pozornosť pre Vás plánujeme tvorbu výtvarného diela od slovenského umelca Tomáša Gabzdila Libertínyho, ktorý vystavuje vo významných zahraničných múzeách a galériách. Svetové publikum oslovil hlavne svojim záujmom o vzťah prírody a človeka. Jedno z jeho najznámejších diel, ktoré do finálnej podoby dotvorilo 40 tisíc včiel, je súčasťou stálej zbierky Múzea moderného umenia v New Yorku.

Pôsobí v Rotterdame, meste naplno žijúcim riekou Rýn a svojím rušným prístavom. V našom prípade bude inšpiráciou pre vytvorenie umeleckého diela práve život na Dunaji a podnety od ľudí, ktorí na ňom pôsobia. Každému z Vás, kto sa zapojí do tretieho ročníka Slnovratu na Dunaji, ponúkneme priestor pre vyjadrenie o tom, čo pre Vás Dunaj znamená. Inšpirácie od Vás umelec využije pri tvorbe grafického diela, ktoré sa pokúsi symbolizovať pestrosť a bohatstvo života na rieke. Každej organizácii zapojenej do Slnovratu na Dunaji 2018 venujeme výtlačok tejto grafiky v limitovanej sérii.

Okrem Slnovratu na Dunaji otvárame aj Tretiu grantovú výzvu Dunajského fondu, ktorá je zameraná na podporu verejnoprospešných projektov na rieke.  Uchádzať sa o grant môžu neziskové organizácie pôsobiace na území Dunaja a Malého Dunaja. Uzávierka pre podávanie projektových nápadov bude v druhej polovici apríla 2018. Všetky informácie a podrobné podmienky grantovej výzvy sú zverejnené na webovej stránke www.dunajskyfond.sk
Výzva na podávanie žiadostí je otvorená od 20.marca do 23.apríla 2018. Čistá suma na prerozdelenie je 54000,-.

Prosíme záujemcov o včasné informovanie predkladania žiadostí pre danú výzvu, aby projektové oddelenie mohlo včas spracovať výzvy. Termín je stanovený do 16.4.2018.

Kontaktná osoba pre grantovú výzvu:
Mgr. Jana Šimková
Ústav dizajnu, sekretariát
jana.simkova@stuba.sk