Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Fakulty architektúry STU v Bratislave, oznamuje uchádzačom o štúdium, že termín podávania prihlášok na Bc.študijné programy

  • Architektúra a urbanizmus
  • Krajinná architektúra a krajinné plánovanie
  • Dizajn výrobkov
  • Priestorové plánovanie a manažment

je 30. novermber 2006.