Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Začiatkom júna 2016 sa uskutočnila prvá časť medzinárodného dizajnérskeho projektu dizajnerskakresba.skdesignzeichnung.de podporovaného Fondom na podporu umenia.
Ústav dizajnu Fakulty architektúry spoločne nemeckou partnerskou fakultou dizajnu, Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg v rámci festivalu International day at designcampus_open 2016 realizovali workshop pod názvom Design Thinking. Mgr. art. Martina Baláža, ArtD. otvoril workshop prednáškou, v rámci ktorej predstavil projekt dizajnerskakresba.sk. Medzinárodné skupiny študentov prostredníctvom základného komunikačného prostriedku pre dizajnérov, dizajnérskej kresby, reagovali na tému dynamika a svetlo. Idey študenti rozpracovávali ručnou kresbou, finálne skice dokončovali digitálnou technológiou. Projekt bude pokračovať druhou časťou na jeseň v Bratislave.

cob1
cob2

Zámerom projektu je šíriť pedagogické a výskumné výsledky v oblasti dizajnu - dizajnérskej kresby na Fakulte architektúry STU v Bratislave, ako základného komunikačného prostriedku dizajnéra smerom k partnerským organizáciám v zahraničí.
Kresba je predmetom spoločnej neverbálnej komunikácie - najjednoduchšiemu spoločnému prostriedku umeleckého bádania s procese navrhovania a spätne konfrontovať domáce prostredie s výsledkami zahraničných partnerov.
Workshop a prezentácia na International day at designcampus_open 2016 predstavujú jednu s možností prienikov pohľadov zúčastnených strán na spôsob tvorby a prehĺbenie ich budúcej spolupráce. Prínosom projektu je prostredníctvom základného komunikačného nastroja - dizajnérskej kresby prehĺbenie vzťahov, výmena skúseností v odbore a príležitosť plánovania spoločnej pedagogickej, umeleckej a výskumnej stratégie.

cob3 
Projekt podporený:
fpu