Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 19. – 20. 11. 2014 na pôde FA STU konal návrh kandidátov na členstvo v AS FA STU v Bratislave na obdobie 2014-2018 formou vhadzovania lístkov s menom navrhovaného kandidáta do urny umiestnenej v knižnici FA STU.

  • Navrhnutí za zamestnaneckú časť AO FA STU boli /bez titulov, v abecednom poradí podľa priezviska/:

 Priezvisko

 Meno

      

 Priezvisko

 Meno

 Andráš

 Milan

 

 Lukáč

 Milan                              

 Archlebová                                

 Jarmila                               

 

 Maciak                                   

 Andrej         

 Aufrichtová

 Zuzana

 

 Majcher

 Stanislav

 Bacová

 Andrea

 

 Mečiar

 Ivor

 Baláž

 Martin

 

 Melcerová

 Oľga

 Baláž

 Jozef

 

 Meziani

 Yakoub

 Bašová

 Silvia

 

 Moravčíková

 Henrieta

 Bátor

 Jozef

 

 Morávková

 Katarína

 Belčáková

 Ingrid

 

 Nahálka

 Pavel

 Boháčová

 Katarína

 

 Oravcová

 Eva

 Botek

 Andrej

 

 Paliatka

 Peter

 Brašeň

 Michal

 

 Pauliny

 Pavol

 Budiaková

 Mária

 

 Pavúk

 Ján

 Čerešňová

 Zuzana

 

 Pifko

 Henrich

 Daniel

 Peter

 

 Ploczeková

 Eva

 Furdík

 Juraj

 

 Pohaničová

 Jana

 Gáspárová-Illéšová

 Gabriela

 

 Polakovič

 Štefan

 Gécová

 Katarína

 

 Polomová

 Beata

 Gregor

 Pavel

 

 Putrová

 Eva

 Gregorová

 Jana

 

 Reháčková

 Tamara

 Heinrichová

 Miriam

 

 Rollová

 Lea

 Hobor

 Jozef

 

 Salcer

 Igor

 Hrašková

 Nadežda

 

 Selcová

 Ľubica

 Hronský

 Michal

 

 Schleicher

 Alexander

 Humaj

 Peter

 

 Sopirová

 Alžbeta

 Ilkovičová

 Ľubica

 

 Stankoci

 Ivan

 Jelenčík

 Branislav

 

 Szalay

 Juraj

 Joklová

 Viera

 

 Šimkovič

 Vladimír

 Kalesný

 František

 

 Šíp

 Lukáš

 Kellenberger

 Martin

 

 Šoltésová

 Danica

 Keppl

 Julián

 

 Šuda

 Michal

 Končeková

 Danica

 

 Tóthová

 Zuzana

 Korček

 Pavol

 

 Turlík

 Jozef

 Kotradyová

 Veronika

 

 Uhrík

 Martin

 Kováč

 Bohumil

 

 Urlandová

 Andrea

 Krajcsovics

 Lorant

 

 Varga

 Tibor

 Kristiánová

 Katarína

 

 Vinárčiková

 Jana

 Kubinský

 Bohuš

 

 Vojteková

 Eva

 Kujanová

 Katarína

 

 Vráblová

 Edita

 Kvasnicová

 Magdaléna

 

 Wagnerová

 Soňa

 Lavrinčíková

 Dagmar

 

 Závodný

 Ľubomír

 Legény

 Ján

 

 

 

 Lipková

 Michala

 

 

 

 

                                             

 

 

 

Počet hlasovacích lístkov: 42

 

  •  Za študentskú časť AO FA STU /bez titulov, v abecednom poradí podľa priezviska/:

 Meno a priezvisko,

 Bakalárske štúdium

 Meno a priezvisko

 Ing. štúdium

 Jakub Antolík  [sem 3, roč 2]

 Lívia Gažová  [prerušené]

 Miroslava Argalášová  [sem 5, roč 3]

 Thomas Julian Ivanov  [sem 1, roč 1]

 Ján Babic  [sem 3, roč 2]

 Igor Machata [sem 1, roč 1]

 Patrik Bartas [sem 7, roč 4]

 Filip Marčák  [sem 1, roč 1]

 Roland Čura [sem 7, roč 4]

 Dominika Podolská  [sem 1, roč 1]

 Jakub Čurik  [sem 1, roč 1]

 Ivan Siláči  [sem 3, roč 2]

 Miloš Diežka  [sem 7, roč 4]

 

 Martina Erdelská  [sem 5, roč 3]

 

 Matúš Godiš  [sem 5, roč 3]

 

 Minh Hoang Le  [sem 3, roč 2]

 

 Diana Juhásová  [sem 5, roč 3]

 

 Veronika Kmeťová  [sem 5, roč 3]

 Meno a priezvisko

 PhD. štúdium

 Filip Krajč  [sem 3, roč 2]

 Pavol Macko  [sem 3, roč 2]

 Jana Požgayová  [roč 1]

 René Majerník  [sem 7, roč 4]

 

 Matej Matia  [sem 3, roč 2]

 

 Krisztina Nagy  [sem 1, roč 1]

 

 Oto Nováček  [sem 7, roč 4]

 

 Soňa Veselovská  [sem 3, roč 2]

 

Počet hlasovacích lístkov: 26

 

Všetci vyššie uvedení budú najneskoršie do 24. 11. 2014 písomne oboznámení o ich návrhu za kandidáta na člena AS FA STU a v čase od 24. – 28. 11. 2014 je možné vyjadriť ich stanovisko k kandidatúre.

Ďalšie kolo volieb do AS FA STU sa uskutoční:

  • 08. 12. 2014 od 10,0014,00 hod formou vhadzovania hlasovacích lístkov s menami kandidátov, z ktorých bude potrebné označiť max. 14  kandidátov za zamestnaneckú časť FA STU /zamestnanci AO FA STU/ a max. 7 kandidátov za študentskú časť /študenti AO FA STU/ do urny umiestnenej vo vestibule FA STU.
  • 08. 12. 2014 po 16,00 hod zverejnenie výsledkov volieb do AS FA STU a odovzdanie protokolu z volieb na sekretariát AS STU.

Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.

predseda volebnej komisie

Volby_senat_2014