Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

23. február 2007 seminárna miestnosť č. 117 na FA STU Bratislava

 

Odborní garanti:             prof. Gál, prof. Dulla, prof. Petránsky, prof. Kováč, doc. Gregor,

prof. Tužinský, prof. Finka, prof. Vodrážka, prof. Špaček, doc. Vitková,

Odborné grémium:             doc. Šimkovič, doc. Puškár, prof. Šarafín, doc. Budkeová, doc. Kardoš,

doc. Petríková, doc. Paliatka, doc. Humaj, doc. Lukáč

 

9.00 hod.            Otvorenie seminára

Príhovor dekana Fakulty architektúry STU Bratislava

 

9.10–11.30             Prezentácie interných doktorandov zo študijných programov architektúra a urbanizmus

 

Ing. arch. Jozef Bátor – Nelineárna architektúra – dynamické formy v architektúre

Ing. arch. Mária Holčeková – Tvorba prostredia pre chorých alzheimerovou chorobou

Ing. arch. Martin Chlebo – Tradícia a súčasnosť – obytné domy predmestia

Ing. arch. Branislav Puškár Inteligentné budovy pre bývanie – bývanie s najvyšším štandardom

Ing. arch. Alexandra Vrtáková Nelineárna architektúra  - prírodné inšpirácie v architektúre

Ing. arch. Vojtech Vasaráb – Kozub v energetickom systéme budovy

Ing. arch. Martin Lepej – Vnímanie architektonického priestoru a (zrakovo) postihnutí

Ing. arch. Ľubomír Nosko – Nové hľadiská formovania urbánneho prostredia v ťažiskových zónach mesta

Ing. arch. Jozef Polgáry – Regenerácia vnútromestských devastovaných území prostredníctvom komerčných a verejných investícií

 

11.30-12.00            Prezentácie interných doktorandov zo študijného programu priestorové plánovanie

 

Mgr. Lucia Dobrucká – Inteligentné obce nové metodologické postupy v manažmente obcí

Mgr. Zuzana Černáková Hodnotenie externalít v rozvoji sídiel a regiónov

 

12.00–13.15             Prezentácie interných doktorandov zo študijného programu dizajn

 

Ing. Peter Chlpek – Digitálne technológie v tvorbe priemyselného dizajnéra

Mgr. Sabina Jankovičová – Dizajn a sochárstvo v architektúre

Ing. arch. Ivor Mečiar – Virtuálna prezentácia a dizajn architektonických a urbánnych štruktúr v krajine

Ing. Peter Varga – Dizajn a materiály

Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár – Výrazové prostriedky dizajnu a reklamy ako jazyk súčasného sochárstva

 

13.15-13.30             Prezentácie externých doktorandov

Ing. arch. Viera Joklová – E-Learing v architektúre a urbanizme -ved.odbor ubanizmus

                       

Zhodnotenie seminára