Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

KOSMOS Architects je ateliér založený v Moskve mladými architektmi – Artem Kitaev, Leonid Slonimskiy a Nikolay Martynov. Ich tvorbu charakterizuje spájanie umenia a technológie, globálna skúsenosť s rešpektom pre miestny kontext a v neposlednom rade európska profesionalita a ruský drive.

Súčasná virtuálna spolupráca spája partnerov so sídlom v Bazileji, Moskve, Bangkoku a New Yorku. Zaoberajú sa tvorbou prostredia všetkých typov a mierok: od kľučky na dverách po mesto; od hardcore architektúry až po pop-art inštalácie.

Názov štúdia KOSMOS možno čítať z jeho pôvodnej definície zo starovekej gréčtiny, „poriadok“ / „usporiadaný vesmír“. Opačný význam „chaos“ ako generické budovy a ich identifikujúce objekty. KOSMOS sa týmito utilitárnymi prvkami architektúry inšpiruje – učí sa z nej a hľadá spôsoby, ako ju zorganizovať a komponovať do svojich rôznorodých projektov. No v neposlednom rade KOSMOS znamená tiež „priestor“, ktorý spája svojich „partnerov“ cez hranice krajín a kontinentov.

Web: https://k-s-m-s.com

SINGULARCH: KOSMOS (Moskva, RUS) / Artem Kitaev
30.10.2019 / 20:00
Fakulta architektúry STU – Kotolňa, Námestie slobody 9, Bratislava
Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku.
SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň), Toni Gironés Saderra (Barcelona) a ORA (Znojmo). Veľmi nás teší, že v roku 2019 naše druhé pozvanie prijali architekti KOSMOS (Moskva). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.


Organizuje ČO - Čerstvé Ovocie v spolupráci s občianským združením Archtung.
Sériu prednášok SINGULARCH z verejných zdrojov finančne podporil: Fond na podporu umenia
S finančnou podporou: Bratislava - hlavné mesto SR prostredníctvom grantového programu na podprou kultúry Ars Bratislavensis
Partner podujatia: Fakulta architektúry STU
Mediálni partneri: Radio_FM, CITYLIFE.SK, Archinfo portál - architektúra, architekti, diela