Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Predseda Akademického senátu
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
a predsedovia akademických senátov
Stavebnej fakulty, Strojníckej fakulty,
Fakulty elektrotechniky a informatiky,
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

si Vás dovoľujú pozvať

na slávnostnú inauguráciu
rektora a dekanov fakúlt
Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave

v pondelok 18. apríla 2011 o 11.00 hod.
v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej 36 v Bratislave.