Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov, Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov a Štipendiá Akcie pre diplomantov.

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

-          Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2015

-          Výber štipendistov: koniec novembra/december

O štipendium sa môžu uchádzať študenti 2. stupňa VŠ, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko je možné žiadať aj o projektovú podporu.

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 4 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch).

Mgr. Daniela Kirdova
koordinatorka stipendijnych programov

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava

Tel. +421-2-5930 4738
www.saia.sk