Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážené dámy, vážení páni,

touto cestou si Vám dovoľujem zaslať informáciu o možnosti získať štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike​ pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia. Toto štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....). Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia.

Toto štipendium predstavuje pre absolventov Vašej fakulty reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR. ​Zaujímavou ​je i výška štipendia, ktorá je aktuálne 1250 EUR/mesačne. Viac informácií nájdete na stránkach dbu.de/2600.html

Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2018 ​do 31.7.201​8​.  Nástup na stáž je od 1.2.201​9​. Prihlášku môžu poslať študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 31​.7.201​8​ a všetci absolventi z posledných troch rokov.

Informačný seminár: 20.3.2018 o 13,00 na PfUK, Mlynská dolina, Bratislava, miestnosť CPS+ (pavilón B1)...

RNDr. Martin LABUDA, PhD.
zástupca DBU pre Slovensko
martin.labuda@uniba.sk +421 2 60296589

dbu leták