Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Študentská osobnosť Slovenska 2011/2012 putuje opäť na FA STU

8. ročník národnej súťaže mladých talentovaných študentov 1., 2., alebo 3. stupňa  VŠ štúdia pod názvom Študentská osobnosť Slovenska,  ktorá bola organizovaná  neziskovou organizáciou Junior Chamber International - Slovakia, pod záštitou prezidenta republiky Ivana Gašparoviča, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou SAV má svojich víťazov. Cieľom súťaže je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí.                                                       Tohtoročných finalistov súťaže slávnostne vyhlásili 4. decembra v Kongresovom centre Vydavateľstva SAV VEDA  v Bratislave. Na slávnosti sa zúčastnil aj prezident SR Ivan Gašparovič, predseda SAV prof. Jaromír Pastorek, podpredsedníčka SAV prof. Daniela Ježová, prezident Slovenskej rektorskej konferencie  prof. Libor Vozár, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Rudolf Sivák a ďalšie osobnosti z akademickej a podnikateľskej sféry.                                                                                                        

Do súťaže bolo celkovo prihlásených v 11 sekciách 83 nominácií  -   študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk.                                                                          

Za Fakultu architektúry STU sa tejto slávnostnej udalosti zúčastnila dekanka  FA STU doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., a prodekan doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. Ako sa dozvieme z nasledujúcich riadkov, mali na to veľmi dobrý dôvod.

S veľkým potešením sme prijali oznámenie výsledku, že v 6. sekcií - Stavebníctvo a architektúra sa laureátom súťaže stal študent Fakulty architektúry STU v Bratislave Ing. arch. Michal Ganobjak.

Pre Fakultu architektúry STU je to po minuloročnom víťazstve opakovaný úspech v tejto súťaži, preto máme z toho úprimnú radosť.

Laureátovi srdečne gratulujeme !

študenstká osobnosť svk 2012