Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Spoločnosť WIENERBERGER Slovenské tehelne s.r.o. vypisuje ku dňu 07.02.2011 študentskú architektonickú súťaž.

Téma: „Termálno-relaxačné centrum – Poľný Kesov, okres Nitra“.

I.cena 500 €
II.cena 375 €
III.cena 250 €

Termín prihlásenia do súťaže : do 21.02.2011
Termín odovzdania prác: : 08.03.2011

Prihlásenie do súťaže: sekretariát Ústavu architektúry obytných a občianskych budov, IV. posch., č.d. 410
Informácie : Ing.arch. M. Andráš,PhD., IV.posch., č.d.418

Súťažné podmienky

Situácia DWG