Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vertikálny ateliér Petelen Vinarčíková Salcer Kočlík predstavujú návrhy študentov, ktorí pracovali na zadaní pre kaviareň Kolečko. Zadaním bolo navrhnutie študentského klubu, kaviarne, ktorá funguje na fakulte už niekoľko rokov.

Hlasovať za návrhy môžete priamo pri kaviarni Kolečko, kde sú všetky projekty vystavené.