Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prihláste svoju prácu a získajte ocenenie "Talent designu 2014 - Cena za studentský design a inovace".

O ocenenie sa je možné uchádzať s návrhom spracovaným po 1.1.2011 v nasledovných kategóriách:
- priemyselný design,
- produktový design,
- fashion design,
- design interiéru a verejného priestoru,
- graficky design.

Termín na zaslanie prác: do 31.1.2015.

Viac info:
http://zlindesignweek.com/talent/