Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje aj v roku 2015 "Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2015", ktorý sa bude konať v termíne od 9. – 15. novembra 2015.

Do uvedeného podujatia sa má možnosť zapojiť aj naša fakulta organizovaním vlastných aktivít - sprievodných podujatí (napr. den otvorenych dverí, prednáška, seminár, prezentácie, konferencia, workshop, beseda, výstava a pod.) a ich propagáciou na stránke www.tyzdenvedy.sk.
 
Viac informácii tu:
http://www.tyzdenvedy.sk/podujatia-tvt/podklady-na-stiahnutie-pre-organizatorov-sprievodnych-podujati.html?page_id=6781.
http://www.tyzdenvedy.sk/prihlasenie.html?page_id=201&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tyzdenvedy.sk%2Fpodujatia-tvt%2Fpridanie-podujatia.html%3Fpage_id%3D305.


V rámci Týždňa vedy sú vyhlásené nasledovné súťaže:
- Súťaž o najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technike – uzavierka je 11. 10. 2015 (http://www.tyzdenvedy.sk/aktuality/sutaz-o-najlepsiu-reportaz.html?page_id=8893),
- Interaktívna anketa Klub akčných hrdinov – hlasovanie prebieha do 20. 10. 2015 (http://www.tyzdenvedy.sk/aktuality/interaktivna-anketa-klub-akcnych-hrdinov.html?page_id=8891),
- Vyfotografuj všetko, čo inšpiruje Tvoj záujem o vedu a techniku! – pre studentov SS a VS (az po doktorandov)(http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/fotograficka-sutaz.html?page_id=320),
- Vytvor si svoj symbol vedy a techniky! – pre studentov SS a VS (az po doktorandov)(http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/graficka-sutaz.html?page_id=1586).