Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súvislosti s blížiacou sa uzávierkou žiadostí 15. 03. 2012 si Vás dovoľujeme informovať o možnosti získania podpory prostredníctvom programu

Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní.

Program podporuje rakúsko-slovenskú spoluprácu formou štipendií a projektov.

Program podporuje akademickú mobilitu a umožňuje získať štipendium v nasledujúcich kategóriách:

  • Štipendiá pre diplomantov na vypracovanie diplomovej práce              
  • Štipendiá pre doktorandov na výskumné pobyty (3 - 6 mesiacov)           
  • Štipendiá pre postdoktorandov na výskumné pobyty (3 - 6 mesiacov)
  • Štipendiá na krátkodobé pobyty v Rakúsku pre doktorandov, VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov

V rámci projektovej spolupráce sa prioritne podporujú projekty v týchto oblastiach:

  • Spolupráca mladých výskumníkov
  • Organizácia rakúsko-slovenských doktorandských školení
  • Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov

Bližšie informácie o programe sa nachádzajú na http://www.aktion.saia.sk.

... 

S pozdravom

Monika Breckova
koordinatorka stipendijnych programov
(Akcia Rakusko-Slovensko, SCIEX, DAAD,
Akademicke mobility)

 

SAIA, n. o.
Nam. slobody 23
812 20 Bratislava

Tel. +421-2-5441 1426 (36)
Fax: +421-5441 1429
www.saia.sk