Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Projekt Virtuálne dunajské nábrežia vznikol na FA STU s podporou Dunajského fondu. Snaží sa o sprístupnenie diplomových prác študentov zaoberajúcich sa analýzou potenciálov vybratých častí dunajských nábreží pomocou digitálnej platformy pre virtuálnu realitu verejnosti. Platforma má za cieľ touto intuitívnou formou zaujať a oboznámiť užívateľa s priestorovými riešeniami a podnietiť tak diskusiu o týchto hodnotných priestoroch v meste. Projekty sa zaoberajú napojením Chorvátskeho ramena na hlavný tok Dunaja, prezentáziou krajiny lužných lesov v urbanizovanej štruktúre ako aj celkovou koncepciou nábreží Dunaja v Bratislave.

Samotná digitálna platforma pozostáva z voľne prístupnej aplikácie pre mobilné zariadenia, pomocou ktorej sa je možné ponoriť do virtuálnej reality priamo in situ a zažívať atmosféry priestorov vybraných študentských prác počas podujatí organizovaných v rámci projektu bude možné si prezrieť jednotlivé práce aj pomocou okuliarov pre VR

Súčasťou projektu je výstava diplomových prác, ktorá bude prebiehať od 13. do 18. decembra 2016 vo foyer Fakulty architektúry STU. Vernisáž k výstave spolu s prezentáciou aplikácie pre Virtuálnu realitu sa uskutoční 13. decembra o 15:00hod. 
Projekty vo virtuálnej realite pomocou okuliarov pre VR si bude možné prezrieť aj počas víkendu 17. a 18. decembra od 15:00 do 18:00hod. v priestoroch FA STU.