Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Drahí študenti fakulty architektúry, dávame do pozornosti voľby do valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl, ktorá je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej.

ŠRVŠ máte možnosť hájiť potreby a požiadavky študentov na tej najvyššej možnej úrovni, podieľať sa na tvorbe zákonov, riešenia systémových problémov v školstve a mnoho ďalšieho. Toto všetko sa deje štyrikrát ročne na Valnom zhromaždení ŠRVŠ (skrátene VZ), ktoré sa koná po celom Slovensku. Okrem získania cenných skúseností spoznáte aj mnohých zaujímavých mladých ľudí a zažijete s nimi neopakovateľné okamihy.

Voľby delegátov ŠTUDENTSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKÔL za Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre obdobie 2018-2021 svojich kandidátov zasielajte na adresu xkrizanek@stuba.sk do dňa konania volieb 19.11.2019 do 10:00.

Harmonogram volieb delegátov v ŠRVŠ za STU a pokyny pre ich realizáciu 

na obdobie od 2018 - 2021

Volebný obvod FA STU

 

Vyhlásenie volieb kandidátov na delegátov v ŠRVŠ za STU, volebný obvod FA STU a harmonogram pre tieto voľby na obdobie od 2018 – 2021.

V zmysle Volebného poriadku pre voľby kandidátov na delegátov v ŠRVŠ za STU na funkčné obdobie 2018 – 2021 sa vo uskutočnia na FA STU podľa nasledovného harmonogramu:

 1. Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ predsedom AS FA STU dňa 11. 2019.
 2. Zverejnenie harmonogramu volieb a pokynov, na ich realizáciu, predsedom volebnej komisie na facebooku Študentského parlamentu FA STU, na facebooku a oficiálnej stránke fakulty dňa 12.11.2019.
 3. Podávanie návrhov kandidátov predsedovi volebnej komisie (odovzdávanie kandidátskej listiny a podpísanie prezenčnej listiny) je možné v období od zverejnenia harmonogramu volieb, 12. 11. 2019 do 19. 11. 2019, 10:00 hod. Predsedu volebnej komisie je možné kontaktovať na xkrizanek@stuba.sk a na telefónnom čísle 0918 114 509.
 4. Zverejnenie zoznamu kandidátov bude na nástenke Študentského parlamentu FA STU v budove FA STU priebežne od prijatia prvej kandidátnej listiny samotným kandidátom. Zoznam kandidátov a ich kandidátky budú zverejnené aj počas konania volieb v mieste konania volieb.
 5. Konanie volieb bude dňa 19. 11. 2019 vo foyer FA STU v čase od 10:00 do 12:00 hod., kde bude pripravená volebná urna. Ostatné inštrukcie ako aj volebné lístky poskytne príslušná volebná komisia.
 6. Zverejnenie výsledkov volieb bude 19. 11. 2018 na nástenke Študentského parlamentu FA STU v budove FA STU, na facebooku a webe fakulty.
 7. Spôsob volieb: papierovou prezenčnou tajnou formou.
 8. Platný spôsob označenia volebného lístka určí volebná komisia a zverejní ho v deň konania volieb na mieste volieb ( príkladným spôsobom ).
 9. Zloženie volebnej komisie:

 

 • Bc. Jaroslav Križánek - predseda volebnej komisie
 • Filip Albert
 • Katarína Izakovičová

Vzor kandidátky nájdete na: http://bit.ly/kandidatkaFASTU